Pompa ciepła czy gaz?
07.04.2022

Pompa ciepła czy gaz?

Jeszcze w ubiegłym roku, gdy ktoś zwracał się do naszej firmy z pytaniem co wybrać: pompę ciepła czy piec gazowy odpowiedź była dość prosta. Jeżeli klient posiadał już przyłącze oraz kotłownię gazową, montaż pompy ciepła nie był ekonomicznie uzasadniony.

Załóżmy, że koszt ogrzewania domu wraz z ciepłą wodą użytkową to 5.000,00 zł rocznie wydane na gaz. Nasz modelowy budynek wyposażony jest w instalację grzejnikową. Montaż pompy ciepła przy jej sprawności COP na poziomie 3 mijał się z celem, ponieważ oszczędności w takim przypadku mogły sięgnąć co najwyżej 10%.

Jeżeli budynek posiadałby 100% ogrzewania podłogowego, dzięki mniejszej wymaganej temperaturze na zasileniu instalacji grzewczej i średniorocznym COP bliżej 4, oszczędności mogłyby sięgnąć 20%, ale nadal byłoby to tylko 1.000,00 zł rocznie. Przy inwestycji w instalację pompy ciepła na poziomie 30.000,00 zł czas zwrotu sięgałby 30 lat.

Jeżeli ktoś na etapie projektowania i budowy zastanawiał się jakie źródło ciepła będzie najlepsze dla jego budynku sytuacja wyglądała inaczej. Należało porównać koszt zakupu pompy ciepła oraz koszt projektu, przyłącza i kotła gazowego. Jeżeli założymy, że w pierwszym przypadku koszt wyniósłby 30 000,00 zł a w drugim 25 000,00 zł, można było spokojnie rozważyć zakup pompy ciepła, ponieważ w tym przypadku czas zwrotu inwestycji spokojnie zamykał się w 10 latach.

Natomiast od 2022 r. sytuacja zmieniała się radyklanie. Po pierwsze gaz podrożał średnio o 50%, a prąd o 20 %, także czas zwrotu przy wyborze opcji ogrzewania pompą ciepła zdecydowanie się skrócił. Po drugie gaz staje się coraz bardziej niestabilnym paliwem mając na uwadze to co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Po trzecie PGNiG na początku stycznia wydało oświadczenie, że przez kolejne 2 lata nie będzie w ogóle podłączało nowych odbiorców do sieci gazowej ze względu na wyczerpanie przeznaczonych na ten cel funduszy.

Dodatkowo w pierwszym kwartale 2022 r. NFOŚiGW planuje uruchomić program Moje Ciepło, który będzie dotował wykonanie instalacji pomp ciepła w nowych budynkach. Ostatni raz ze wsparcia dla budynków w trakcie budowy można było skorzystać trzy lata temu. Aktualnie program Czyste Powietrze realizowany ze środków WFOŚiGW dofinansowuje wymianę źródła ciepła o niższej klasie energetycznej, na źródło spełniające warunki programu, w tym na pompy ciepła. Program ten dotyczy tylko budynków, które są w trakcie termomodernizacji.

Od początku bieżącego roku zauważamy wzmożony kontakt ze strony klientów, którzy posiadają kotłownie gazowe lub zdecydowani byli na wykonanie takiej kotłowni, a decydują się na pompę ciepła. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej czynniki staje się bardzo rozsądnym wyborem.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się ile w Twoim budynku będzie kosztowała pompa ciepła oraz chciałbyś otrzymać symulacje kosztów ogrzewania zapraszamy do kontaktu!

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu