Dotacje

Dotacje na pompy ciepła

Czyste Powietrze

Dotacja na pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dochód wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty 135 000 zł.

Moje Ciepło

Celem programu jest wsparcie rozwoju indywidualnego ogrzewnictwa a także rozwoju energetyki prosumenckiej  obejmującej powietrzne i gruntowe pompy ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez  takie budynki należy rozumieć budynki, w przypadku których na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Mój Prad 5.0

Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. O dopłatę z programu Mój Prąd 5.0 ubiegać się mogą prosumenci, rozliczający się w net-billingu. Rozliczający się w starym systemie, mogą otrzymać wsparcie zmieniając system opustów na net-billing.

Mój Prąd 5.0 obok fotowoltaiki współfinansuje magazyny energii, HEMS, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Dotacje na fotowoltaikę

Mój Prąd 5.0

Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. O dopłatę z programu Mój Prąd 5.0 ubiegać się mogą prosumenci, rozliczający się w net-billingu. Rozliczający się w starym systemie, mogą otrzymać wsparcie zmieniając system opustów na net-billing.

W Mój Prąd 5.0 wyróżniono 3 grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania.

Czyste Powietrze

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne w ramach programu Czyste Powietrze ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać w kwocie do

  • 6 000,00 zł
  • 9 000,00 zł
  • 15 000,00 zł.

W zależności od progu dochodowego i pod warunkiem wymiany źródła ciepła na źródło spełniające wymagania programu.

Dotacje dla rolników

Agroenergia

Fotowoltaika i pompa ciepła dla rolników

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.

Dofinansowanie obejmuje instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe oraz instalacje hybrydowe.

Kto jest beneficjentem programu? Co obejmuje dofinansowanie?

Ulga inwestycyjna

Rolnicy – fotowoltaika, pompy ciepła

Właścicielom gospodarstw rolnych, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przysługuje ulga w wysokości 25% kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Można ją odliczyć w ciągu 15 lat. Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika.

Kto może skorzystać:

  • przysługuje podatnikom podatku rolnego,
  • polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego (…)

Program „Energia na wsi”

Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Obejmuje on inwestycje

Program ma być realizowany w latach 2022-2030, a jego budżet wynosi 1 mld zł. Pierwszy nabór potrwa od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia br. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

Formy wsparcia

  • pożyczka do 25 mln zł,
  • dotacja do 20 mln zł

PROW Modernizacja Gospodarstw Rolnych

– obszar F Zielona energia w gospodarstwie rolnym

Fotowoltaika i pompy ciepła dla rolników

W ujęciu kwotowym, maksymalna kwota dofinansowania „Zielona energia” 2022 nie może przekroczyć 150 tys. zł – tyle może otrzymać pojedynczy beneficjent, na jedno gospodarstwo rolne.

Pozostałe formy wsparcia

Ulga termomodernizacyjna

Dodatkowe wsparcie modernizacji budynków, które polega na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych m.in. na:

  • urządzenia takiej jak pompa ciepła czy fotowoltaika,
  • materiały budowlane,
  • usługi, związane z termomodernizacją budynku.

Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

Energia Plus

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm.

Program powstał w celu zminimalizowania negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne i poprawy jakości powietrza.

Dofinansowanie z III edycji programu Energia Plus dla przedsiębiorstw może być udzielona w formie pożyczki. Beneficjent, w ramach programu Energia Plus może otrzymać dotację w formie pożyczki od 0,5 mln zł do 300 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych. Beneficjenci programu Energia Plus mogą ubiegać się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu