Dotacje

DOTACJA 5000 zł
w programie rządowym MÓJ PRĄD

(UWAGA- NOWY NABÓR ZOSTANIE OGŁOSZONY W PIERWSZEJ POŁOWIE 2021 R)

Nabór wniosków jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Zasady Programu :

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW.
 • Wysokość dotacji bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji PV, nie więcej niż 5 tys. zł

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.

Dodatkowo możesz odliczyć instalacje od podatku PIT.
Obecne prawo podatkowe umożliwia odliczenie od podatku PIT kosztów instalacji fotowoltaicznej na podstawie ulgi podatkowej na termomodernizację.

CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze oferuje od 15 maja 2020 r. dwa poziomy dofinansowania:

 • podstawowy (wnioskodawca, którego roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł) oraz
 • podwyższony (wnioskodawca uboższy – średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1 400 zł lub 1 960 w przypadku osób samotnych).

1. PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być:

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

Kwota maksymalnej dotacji:

 • powietrzna pompa ciepła 13 500,00 zł
 • gruntowa pompa ciepła 20 250,00 zł
 • instalacja fotowoltaiczna 5 0000,00 zł

2. PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Maksymalna kwota dotacji:

 • powietrzna pompa ciepła 18 000,00 zł
 • gruntowa pompa ciepła 27 000,00 zł
 • instalacja fotowoltaiczna 5 0000,00 zł

Dodatkowo możesz odliczyć instalacje od podatku PIT.
Obecne prawo podatkowe umożliwia odliczenie od podatku PIT kosztów instalacji pompy ciepła na podstawie ulgi podatkowej na termomodernizację.

Kompleksowo wypełniamy wnioski o dofinansowanie dla naszych klientów. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego biuro@ekosed.pl lub telefonicznego 534 073 077.