Oferta / Pompy ciepła / Gruntowe pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła pobierają energię z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, czyli dolnego źródła, przez który następuje przepływ niezamarzającej cieczy. Najczęściej spotykanym źródłem ciepła w instalacjach z pompami ciepła jest grunt, skala, woda gruntowa i woda powierzchniowa.

Kolektory gruntowe

Możemy dokonać ogólnego podziału kolektorów gruntowych na: kolektory poziome (płaskie), które w zależności od sposobu ułożenia dzielimy jeszcze na równoległe lub spiralne oraz kolektory pionowe (sondy pionowe).

 

Osoby korzystające z systemu gruntowego źródła ciepła mają zapewnioną energię cieplną na wiele lat, ze względu na bardzo dobre parametry eksploatacyjne i niezależność od zmian temperatury zewnętrznej.

 

Jeżeli wydajność źródła ciepła (gruntu) i pompa są właściwie dobrane do potrzeb ogrzewanego budynku, to nawet przy temperaturach zewnętrznych -20°C system będzie pracować prawidłowo. Właściwy dobór i zwymiarowanie kolektora dolnego źródła jest więc jednym z podstawowych i najważniejszych warunków prawidłowej pracy pompy ciepła.

Najlepszy wybór

Gruntowe pompy ciepła NIBE 

charakteryzują się wysokim współczynnikiem sprawności COP, osiągającym wartość nawet 5,5 przy B0/W35 (zgodnie z EN 14825).

Dowiedz się więcej

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu