PROW Modernizacja Gospodarstw Rolnych – obszar F Zielona energia w gospodarstwie rolnym

 

Fotowoltaika i pompy ciepła dla rolników

W ujęciu kwotowym, maksymalna kwota dofinansowania „Zielona energia” 2022 nie może przekroczyć 150 tys. zł – tyle może otrzymać pojedynczy beneficjent, na jedno gospodarstwo rolne.

W ujęciu procentowym, dofinansowanie „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” wynosi:

  • do 60% kosztów kwalifikowanych – w przypadku młodych rolników (osoby do 40 lat, posiadające kwalifikacje zawodowe);
  • od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych – w pozostałych przypadkach.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji, co oznacza, że beneficjent musi najpierw pokryć całość kosztów z własnych środków lub z kredytu (bez preferencyjnych warunków). Wypłata odbędzie się po przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie wydatków.

Zielona energia w gospodarstwie rolnym

„Zielona energia w gospodarstwie rolnym” obejmuje następujące przedsięwzięcia:

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW wraz z magazynem energii oraz inteligentnym systemem EMS do zarządzania energią);
  • zakup i montaż pompy ciepła – pod warunkiem że będzie ona stanowić integralną część instalacji solarnej;
  • przygotowanie dokumentacji projektowej, prowadzenie robót budowlanych, nadzór inwestorski, konsultacje i inne usługi lub produkty, związane z realizacją wymienionych wyżej głównych inwestycji;
  • zakup m.in. programów komputerów, zakup patentów, licencji, praw autorskich, służących realizacji głównych przedsięwzięć.

Koszt kwalifikowalny

Uwaga! Minimalna wysokość kosztu kwalifikowalnego ma wynieść 15 tys. zł (netto).

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu