Zaświadczenie od Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Zaświadczenie od Stowarzyszenia Elektryków Polskich potwierdzających udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe.