Mitsubishi Zubadan

Pompy ciepła Zubadan dedykowane są do systemów, których głównym zadaniem jest ogrzewanie pomieszczeń. Urządzenia te charakteryzują się możliwością grzania do -25°C, nominalną wydajnością do temperatury -15°C, jak również szybszym czasem odszraniania i dojścia do parametrów docelowy w trybie grzania. Urządzenia te  charakteryzują się wysokim współczynnikiem COP, który dla układów powietrze/woda sięga COP > 4,22.

Maksymalne temperatury możliwe do osiągnięcia w  tym układzie to 60°C, przy czym przy temperaturze -25°C możliwe jest osiągnięcie temperatury wody na wyjściu na poziomie 45°C.

Zasobnik Ecodan do Zubadan i Power Inverter

Moduł wewnętrzny pompy ciepła do ustawienia w kotłowni z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej do podłączenia do jednostek zewnętrznych Mitsubishi Electric typoszeregu Power Inverter lub Zubadan. Pomiędzy modułem a jednostką zewnętrzną prowadzona jest instalacja freonowa.
Moduł wewnętrzny wyposażony jest w:

⇒ zasobnik ciepłej wody użytkowej 270 litrów

⇒ wbudowaną pompę obiegową

⇒ zawór 3 drogowy przełączający ciepłą wodę użytkowa i centralne ogrzewanie

⇒ programator trybu dziennego/nocnego/cwu/wakacyjny

⇒ sterownik pozwalający na sterowanie pracą dwóch obiegów grzewczych

⇒ sterownik pozwalający ustalenie charakterystyki grzewczej budynku

⇒ wymiennik ciepła freon/woda

⇒ w zależności  od podłączonej jednostki zewnętrznej zestaw może mieć moc grzewczą od 7.0 do 27.0 kW.

Dodatkowe informacje techniczne:

Zastosowanie nowoczesnego czynnika chłodniczego R410A wraz z najnowszej generacji inwerterowymi sprężarkami Mitsubishi z dwustopniowym procesem sprężania, płynnie dostosowującymi wydajność urządzenia do potrzeb, pozwala na zastosowanie sprężarkowych powietrznych pomp ciepła ZUBADAN jako jedynego źródła ciepła, nawet do temperatury powietrza zewnętrznego -25°C.
Działanie pompy ciepła w funkcji grzania polega na doprowadzeniu do wymiennika ciepła agregatu zewnętrznego czynnika R410A w postaci cieczy o niskiej temperaturze, następnie czynnik parując w bardzo niskiej temperaturze dochodzącej do -30°C "odbiera" ciepło z powietrza zewnętrznego. Pary czynnika R410A trafiają do sprężarki, w której na wskutek przemian termodynamicznych z zastosowaniem specjalnego dwustopniowego procesu sprężania wzrasta temperatura i ciśnienie czynnika. Gorące pary opuszczające sprężarkę trafiają do klimatyzatora wewnątrz budynku.
Średnio sezonowy współczynnik wykorzystania energii elektrycznej COP określający ilość energii elektrycznej włożonej w pracę pompy ciepła do ilości uzyskanej mocy cieplnej wynosi w przypadku najnowszej generacji powietrznych pomp ciepła ZUBADAN około COP ~ 4,0. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii dwustopniowego sprężania współczynnik COP dla temperatury powietrza zewnętrznego -20°C wynosi COP ~ 3,25 co jest najlepszym osiągiem w przypadku obecnie stosowanych pomp ciepła powietrznych.

 

mits11