POMPY CIEPŁA GRUNTOWE DO OGRZEWANIA BUDYNKU ORAZ DO GRZANIA

Gruntowe pompy ciepla pobierają energię z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, czyli dolnego zrodla, przez ktory następuje przeplyw niezamarzającej cieczy. Najczęsciej spotykanym zrodlem ciepla w instalacjach z pompami ciepla jest grunt, skala, woda gruntowa i woda powierzchniowa.

Mozemy dokonac ogolnego podzialu kolektorow gruntowych na: kolektory poziome (plaskie), ktore w zaleznosci od sposobu ulozenia dzielimy jeszcze na rownolegle lub spiralne oraz kolektory pionowe (sondy pionowe).

Osoby korzystające z systemu gruntowego zrodla ciepla mają zapewnioną energię cieplną na wiele lat, ze względu na bardzo dobre parametry eksploatacyjne i niezaleznosc od zmian temperatury zewnętrznej.

Jezeli wydajnosc zrodla ciepla (gruntu) i pompa są wlasciwie dobrane do potrzeb ogrzewanego budynku, to nawet przy temperaturach zewnętrznych -20°C system będzie pracowac prawidlowo. Wlasciwy dobor i zwymiarowanie kolektora dolnego zrodla jest więc jednym z podstawowych i najwazniejszych warunkow prawidlowej pracy pompy ciepla.unnamed

Gruntowe pompy ciepla NIBE charakteryzują się wysokim wspolczynnikiem sprawnosci COP, osiągającym wartosc nawet 5,5 przy B0/W35 (zgodnie z EN 14825). Typoszereg gruntowych pomp ciepla NIBE tworzą modele:

NIBE F1126 jednofunkcyjna w zakresie mocy 6-12 kW
⇒ NIBE F1145
 jednofunkcyjna w zakresie mocy 5-17 kW,
NIBE F1145 PC jednofunkcyjna w zakresie mocy 5-10 kW, ze zintegrowaną funkcją chlodzenia pasywnego
NIBE F1155 jednofunkcyjna z modulowaną wydajnoscią grzewczą w zakresie od 1,5 do 6,0 kW i od 4,0 do 16 kW
NIBE F1226 dwufunkcyjna w zakresie mocy 6-12 kW, z budowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l
NIBE F1245 dwufunkcyjna w zakresie mocy 5-12 kW, z budowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l
NIBE F1245 PC dwufunkcyjna w zakresie mocy 5-10 kW, ze zintegrowaną funkcją chlodzenia pasywnego i z budowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l
NIBE F1255 dwufunkcyjna z modulowaną wydaj. grzewczą w zakresie od 1,5 do 6 kW i  od 4,0 do 16 kW oraz z budowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l
NIBE F1345 jednofunkcyjna, dwuspręzarkowa w zakresie mocy 24-60 kW (kaskady do 540 kW)
NIBE AP-BW30 jednofunkcyjna, jednospręzarkowa w zakresie mocy 29-69 kW (kaskady do 276 kW)
NIBE AP-BW30 jednofunkcyjna, dwuspręzarkowa w zakresie mocy 85-160 kW (kaskady do 640 kW)

 (zrodlo: http://www.biawar.com.pl/2014-07-01-05-54-27/gruntowe)

Koszt uzytkowania gruntowej pompy ciepla NIBE

Roczny koszt ogrzewania i produkcji cieplej wody uzytkowej dla domu o powierzchni uzytkowej 150 m2, zlokalizowanego w centralnej Polsce, o zapotrzebowaniu na cieplo 50 W/m2 (7,5 kW), zamieszkiwanego przez 4-osobową rodzinę, wynosi srednio 2193 zl. Jest to roczny koszt energii elektrycznej zuzytej przez gruntową pompę ciepla NIBE F1255, w tym budynku.