Ulga inwestycyjna

Rolnicy – fotowoltaika, pompy ciepła

 

Właścicielom gospodarstw rolnych, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przysługuje ulga w wysokości 25% kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Można ją odliczyć w ciągu 15 lat. Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika.

 

 


Kto może skorzystać:

 • przysługuje podatnikom podatku rolnego,
 • polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego,
 • wynosi 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych,
 • przyznawana jest po zakończeniu inwestycji,
 • inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne,
 • decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent,
 • nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat,
 • kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców,
 • z ulgi można skorzystać, gdy wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych,
 • rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji,
 • ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z innymi dotacjami.
×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu