Program „Energia na wsi”

Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Program ma być realizowany w latach 2022-2030, a jego budżet wynosi 1 mld zł. Pierwszy nabór potrwa od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia br. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

 

Formy wsparcia:

  • pożyczka do 25 mln zł,
  • dotacja do 20 mln zł.

Koszty kwalifikowane:

  • dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych – pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,
  • do magazynu energii – dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych,
  • na elektrownie wodne i biogazownie – dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Zasady finansowania w Energia Dla Wsi – spółdzielnie

W przypadku spółdzielni, członka spółdzielni lub nowo powstającej spółdzielni:

 

Typ instalacji Moc instalacji Wsparcie Dofinansowanie magazynu energii
Fotowoltaika lub turbina wiatrowa Powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 10 MW Wyłącznie pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych Dotacja, w wysokości o 20% kosztu magazynu i maksymalnie 50% ogólnych kosztów kwalifikowanych.
Biogazowania i elektrownia wodna Powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 10 MW Dotacja – do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna dotacja dla mikro i małego przedsiębiorcy – do 65% kosztów. Maksymalna dotacja dla średniego przedsiębiorcy – do 55% kosztów.

Zasady finansowania w Energia Dla Wsi – rolnicy

W przypadku rolników (w rozumieniu zasad programu), zasady finansowania wyglądają następująco:

 

Typ instalacji Moc instalacji Wsparcie Dofinansowanie magazynu energii
Fotowoltaika lub turbina wiatrowa Powyżej 50 kW, ale nie więcej niż 1 MW Wyłącznie pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych Dotacja, w wysokości o 20% kosztu magazynu i maksymalnie 50% ogólnych kosztów kwalifikowanych.
Biogazowania i elektrownia wodna Powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 1 MW Dotacja – do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna dotacja dla mikro i małego przedsiębiorcy – do 65% kosztów. Maksymalna dotacja dla średniego przedsiębiorcy – do 55% kosztów.

 

Wsparcie z programu “Energia na wsi” przeznaczone jest dla rolników, a także dla istniejących i dopiero powstających spółdzielni energetycznych oraz ich członków. Należy pamiętać, że inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu