Moje Ciepło

Celem programu jest wsparcie rozwoju indywidualnego ogrzewnictwa a także rozwoju energetyki prosumenckiej  obejmującej powietrzne i gruntowe pompy ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez  takie budynki należy rozumieć budynki, w przypadku których na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
    albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Beneficjenci mogą uzyskać dotację do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Nabór wniosków

Nabór odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania  środków.

Szczegóły dofinansowania

Rodzaj pompy ciepła
Typ Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny
Nie więcej niż (zł)
gruntowe x do 30% do 45% 21 000
powietrzne typu powietrze-powietrze w systemie centralnym do 30% do 45% 7 000
powietrzne typu powietrze-woda do 30% do 45% 7 000
×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu