Mój Prąd 5.0

Nabór zakończony. Wkrótce kolejna edycja.

 

Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. O dopłatę z programu Mój Prąd 5.0 ubiegać się mogą prosumenci, rozliczający się w net-billingu. Rozliczający się w starym systemie, mogą otrzymać wsparcie zmieniając system opustów na net-billing.

 

Mój Prąd 5.0 obok fotowoltaiki współfinansuje magazyny energii, HEMS, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Wysokość dotacji w programie Mój Prąd 5.0 przy wykonaniu inwestycji we wszystkie komponenty objęte programem, czyli mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii, system EMS/HEMS, kolektory słoneczne i pompę ciepła, będzie mogła wynieść nawet 58 tys. zł.

Kwoty dopłaty

Jeżeli spojrzymy na program pod kątem pomp ciepła, kwota dopłaty może stanowić do 50% kosztów kwalifikowanych i uzależniona jest od rodzaju oraz klasy energetycznej urządzenia:

  • pompa ciepła powietrze-powietrze – 4 400 zł,
  • pompa ciepła powietrze-woda – 12 600 zł,
  • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19 400 zł,
  • gruntowa pompa ciepła –  28 500 zł.

Warunek uzyskania dotacji

Należy przy tym pamiętać, że warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest posiadanie instalacji fotowoltaicznej (lub jej montaż razem z pozostałym urządzeniami opisanymi w warunkach programu) i korzystanie lub przejście na system net-bilingu.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu