Energia Plus – dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

Program powstał w celu zminimalizowania negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne i poprawy jakości powietrza.

 

Dofinansowanie z III edycji programu Energia Plus dla przedsiębiorstw może być udzielona w formie pożyczki. Beneficjent, w ramach programu Energia Plus może otrzymać dotację w formie pożyczki od 0,5 mln zł do 300 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych. Beneficjenci programu Energia Plus mogą ubiegać się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie do magazynu energii, warunkiem jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu