Czyste Powietrze

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne w ramach programu Czyste Powietrze ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać w kwocie do:

 • 6 000,00 zł
 • 9 000,00 zł
 • 15 000,00 zł

W zależności od progu dochodowego i pod warunkiem wymiany źródła ciepła na źródło spełniające wymagania programu.

 

Beneficjentami są osoby fizyczne, które posiadają status właściciela lub współwłaściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Roczny dochód osoby ubiegającej się o dotacje nie może przekraczać kwoty 135 000 zł.

 

Możemy wyróżnić trzy poziomy dofinansowania.

Poziom I – szczegóły

I poziom – podstawowy

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł.

 

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez instalacji pv)
Maksymalna kwota dotacji
(z instalacją pv)
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe,
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła
bez kompleksowej
termomodernizacji:
35 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:
60 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:
41 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:
66 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła
bez kompleksowej
termomodernizacji:
25 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:
50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej
termomodernizacji:
31 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:
56 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł
 • brak wymiany źródła ciepła na paliwo stałe
 • realizujemy: ocieplenie, rekuperacja
bez kompleksowej
termomodernizacji:
13 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:
33 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
nie dotyczy

Poziom II – szczegóły

II poziom – podwyższony

Osoby, których:

 • dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto na osobę
 • dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2651 zł netto na osobę

 

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez instalacji pv)
Maksymalna kwota dotacji
(z instalacją pv)
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe,
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła
bez kompleksowej
termomodernizacji:
50 000 zł
z kompleksową
termomodernizacją:
90 000 zł
bez kompleksowej
termomodernizacji:
59 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:
99 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła
bez kompleksowej
termomodernizacji:
32 000 zł
z kompleksową
termomodernizacją:
72 000 zł
bez kompleksowej
termomodernizacji:
41 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:
81 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł
 • brak wymiany źródła ciepła na paliwo stałe
 • realizujemy: ocieplenie, rekuperacja
bez kompleksowej
termomodernizacji:
25 000 zł
z kompleksową
termomodernizacją:
48 000 zł
nie dotyczy

Poziom III – szczegóły

III poziom – podwyższony

Osoby, których:

 • dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł netto na osobę
 • dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1526 zł netto na osobę

Jeżeli Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą roczny przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, nie może przekraczać dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dla beneficjentów z tego sektora rząd przewiduje dofinansowanie, które wyniesie od 90 do 100%.

 

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez instalacji pv)
Maksymalna kwota dotacji
(z instalacją pv)
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe,
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła
bez kompleksowej
termomodernizacji:
70 000 zł
z kompleksową
termomodernizacją:
120 000 zł
bez kompleksowej
termomodernizacji:
79 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:
135 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła
bez kompleksowej
termomodernizacji:
50 000 zł
z kompleksową
termomodernizacją:
100 000 zł
bez kompleksowej
termomodernizacji:
59 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)z kompleksową
termomodernizacją:
115 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł
 • brak wymiany źródła ciepła na paliwo stałe
 • realizujemy: ocieplenie, rekuperacja
bez kompleksowej
termomodernizacji:
40 000 zł
z kompleksową
termomodernizacją:
70 000 zł
nie dotyczy
×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu