Czyste Powietrze

Dotacja na pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

 

Poziom dofinansowania Podstawowy Podstawowy Podwyższony Podwyższony Najwyższy Najwyższy
maks. intensywność dofinansowania maks. kwota dotacji maks. intensywność dofinansowania maks. kwota dotacji maks. intensywność dofinansowania maks. kwota dotacji
Pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 55% 19 400 zł 80% 28 100 zł 100% 35 200 zł

 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dochód wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty 135 000 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać m.in. na:

 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • gruntowe pompy ciepła,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej,
 • ocieplenie przegród budowlanych oraz na stolarkę okienną i drzwiową,
 • wykonaniu audytu energetycznego.

Firma Ekosed realizuje PREFINANSOWANIE

Możemy wyróżnić trzy poziomy dofinansowania.

 

I  poziom podstawowy

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł.

 

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez instalacji pv)
Maksymalna kwota dotacji
(z instalacją pv)
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe,
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła
bez kompleksowej
termomodernizacji:
35 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
60 000 zł
bez kompleksowej
termomodernizacji:
41 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
66 000 zł
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła
bez kompleksowej
termomodernizacji:
25 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
50 000 zł
bez kompleksowej
termomodernizacji:
31 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
56 000 zł
 • brak wymiany źródła ciepła na paliwo stałe
 • realizujemy: np. ocieplenie, rekuperacja
bez kompleksowej
termomodernizacji:
13 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
33 000 zł
nie dotyczy

Poziom II 

II poziom podwyższony

Osoby, których:

 • dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto na osobę
 • dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2651 zł netto na osobę

 

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(z instalacją pv)
Maksymalna kwota dotacji
(z instalacją pv)
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła
bez kompleksowej
termomodernizacji:
50 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
90 000 zł
bez kompleksowej
termomodernizacji:
59 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
99 000 zł
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła
bez kompleksowej
termomodernizacji:
32 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
72 000 zł
bez kompleksowej
termomodernizacji:
41 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
81 000 zł
 • brak wymiany źródła ciepła na paliwo stałe
 • realizujemy np.: ocieplenie, rekuperacja
bez kompleksowej
termomodernizacji:
25 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
48 000 zł
nie dotyczy

Poziom III

III poziom najwyższy

Osoby, których:

 • dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł netto na osobę
 • dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1526 zł netto na osobę

 

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez instalacji pv)
Maksymalna kwota dotacji
(z instalacją pv)
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe,
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła
bez kompleksowej
termomodernizacji:
70 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
120 000 zł
bez kompleksowej
termomodernizacji:
79 000 zł)z kompleksową
termomodernizacją:
135 000 zł
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła
bez kompleksowej
termomodernizacji:
50 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
100 000 zł
bez kompleksowej
termomodernizacji:
59 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
115 000 zł
 • brak wymiany źródła ciepła na paliwo stałe
 • realizujemy np.: ocieplenie, rekuperacja
bez kompleksowej
termomodernizacji:
40 000 zł z kompleksową
termomodernizacją:
70 000 zł
nie dotyczy

 

Jeżeli Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą roczny przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, nie może przekraczać dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalne kwoty dotacji

Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania wybranych elementów dla podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania

 

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów) / Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podstawowy poziom dofinansowania
łącznie do 66 000 zł
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV
Podwyższony poziom dofinansowania
łącznie do 99 000 zł
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV
Najwyższy poziom dofinansowania
łącznie do 135 000 zł
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV
Audyt energetyczny 100% / 1 200 zł 100% / 1 200 zł 100% / 1 200 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 55% / 12 200 zł 80% / 17 800 zł 100% / 22 200 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 40% / 12 600 zł 70% / 22 000 zł 100% / 31 500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 55% / 19 400 zł 80% / 28 100 zł 100% / 35 200 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze 40 % / 4 400 zł 70% / 7 800 zł 100% / 11 100 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 55% / 28 000 zł 80% / 40 700 zł 100% / 50 900 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny 40% / 6 100 zł 70% / 10 700 zł 100% / 15 300 zł
Kotłownia gazowa 45% / 8 300 zł 70% / 13 900 zł 100% / 18 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny 40% / 7 400 zł 70% / 13 000 zł 100% / 18 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno 40% / 6 600 zł 70% / 11 700 zł 100% / 16 700 zł
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) 45% / 9 000 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Kocioł na pellet drzewny 40% / 5 600 zł 70% / 9 700 zł 100% / 13 900 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% / 9 100 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Ogrzewanie elektryczne 40% / 5 600 zł 70% / 9 700 zł 100 % / 13 900 zł
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja ciepłej wody użytkowej
40% / 8 100 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 40% / 6 700 zł 70% / 11 700 zł 100% / 16 700 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 40% / 6 000 zł 70% / 9 000 zł 100% / 15 000 zł

 

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu