Dotacje

 

bos-medium ⇒ fotowoltaika 40%
⇒ kolektory sloneczne 20 %
⇒ pompy ciepla 20%

 

I

PROGRAM PROSUMENT to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaz mikroinstalacji odnawialnych zrodel energii. Dofinansowanie przedsięwzięc obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źrodeł energii do produkcji:

   - energii elektrycznej
   - ciepła i energii elektryczne

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Beneficjentami programu na systemy fotowoltaiczne mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Budżet programu wynosi 600 mln zl na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018 r.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepla wykorzystujące:

    -   systemy fotowoltaiczne,
    -   małe elektrownie wiatrowe,
  - układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
   -   źródła ciepła opalane biomasą,
   -   pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

Warunki uzyskania dofinansowania

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania, to pożyczka/kredyt preferencyjny + dotacją, lącznie do 100% kosztow kwalifikowanych instalacji.

W latach 2014-2016 będzie dla:

    -   systemow fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
    -   malych elektrowni wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,
    -   mikrokogeneracji o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,

dotacja wynosic 40% i pozostalych 60% nalezy dofinansowac pozyczką/kredytem preferncyjnym, lub z innych zrodel finansowania. Po 2016 roku będzie dotacja wynosic 30% i pozostalych 70% nalezy dofinansowac dofinansowac pozyczką/kredytem preferncyjnym, lub z innych zrodel finansowania.

Rowniez w latach 2014-2016 będzie dla:

    -  zrodel ciepla opalanych biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt,
    -  pomp ciepla o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt,
    -  kolektorow slonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt,

dotacja wynosic 20% i pozostalych 80% nalezy dofinansowac dofinansowac pozyczką/kredytem preferencyjnym, lub z innych zrodel finansowania. Po 2016 roku będzie dotacja wynosic 15% i pozostalych 85% nalezy dofinansowac dofinansowac pozyczką/kredytem preferencyjnym, lub z innych zrodel finansowania. Maksymalna wysokosc kosztow kwalifikowanych 100 tys. zl - 450 tys. zl, w zaleznosci od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia. Oprocentowanie pozyczki/kredytu preferencyjnego wynosi 1% i maksymalny okres finansowania pozyczką/kredytem czyni 15 lat.

 

unnamed

⇒ kolektory sloneczne 45%
⇒ pompy ciepla 25%
⇒ fotowoltaika 25%

 

II

PROGRAM dla osob fizycznych "Ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotlowni, zakup i montaz kolektorow slonecznych, zakup i montaz instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaz pomp ciepla" ze srodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (obowiązuje na terenie Wojewodztwa mazowieckiego)

Beneficjenci

Osoby fizyczne nie prowadzące dzialalnosci gospodarczej w miejscu realizowanego zadania.

Forma dofinansowania
1)    Pomoc finansowa moze zostac udzielona w następujących formach:
⇒ dotacji;
⇒ pozyczek.

2) Fundusz dopuszcza mozliwosc udzielenia pomocy finansowej na to samo zadanie w roznych opisanych wyzej formach, na podstawie oddzielnych umow

MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTLOWNI dofinansowanie w formie dotacji do 45 % kosztow kwalifikowanych, jednakze nie więcej niz 7.500 zl dla jednego beneficjenta; istnieje mozliwosc zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztow kwalifikowanych w formie pozyczki.
 
ZAKUP I MONTAZ KOLEKTOROW SLONECZNYCH dofinansowanie w formie dotacji do 45 % kosztow kwalifikowanych, jednakze nie więcej niz 5.000 zl dla jednego beneficjenta;
istnieje mozliwosc zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztow kwalifikowanych w formie pozyczki.

ZAKUP I MONTAZ POMP CIEPLA  dofinansowanie w formie dotacji do 25 % kosztow kwalifikowanych, jednakze nie  więcej niz 10.000 zl dla jednego beneficjenta;
istnieje mozliwosc zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztow kwalifikowanych w formie pozyczki.

ZAKUP I MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  dofinansowanie w formie dotacji do 25 % kosztow kwalifikowanych, jednakze nie więcej niz 7.500 zl dla jednego beneficjenta;
istnieje mozliwosc zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztow kwalifikowanych w formie pozyczki.